Szcientológia Egyház XVIII. Misszió

Cím: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 18-20. I.em., Tel.: +36 42 409 419

e-mail: dianetika@nyiregyhazadianetika.hu

 

 

 

 

 

 

 

PANASZKEZELÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

 

A jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Szcientológia Egyház XVIII. Misszió (továbbiakban „Misszió”) minden vallási személyére és lelkészére vonatkozik, akik kötelesek betartani. A Panaszkezelési szabályzat érintettjei az egyház által megkérdezett vagy személyesen meghallgatott magánszemélyek, akik a Panaszkezelési Szabályzat szerint jogosultak eljárni (más jogi út lehetőségét nem érintve).

 

I. A panasz bejelentésének módjai

 

 1. 1.Szóbeli panasztétel 

  A vallási tevékenységet végző egyesület nem köteles ügyfélszolgálatot üzemeltetni, így szóbeli panaszt az alábbi telefonszámon lehet tenni: +36 42 409 419 

  A hívás nem kerül rögzítésre 

 2. 2.Panaszbejelentés írásban 

  Bármilyen panaszt írásban a dianetika@nyiregyhazadianetika.hu vagy az adatkezeléshez kapcsolódó panaszt az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen lehet megtenni. 

  A más címre érkező leveleket, amelyeket tartalmuk szerint panaszként kell értelmezni, 48 órán belül kell továbbítani az adatvédelmi felelősnek. 

 

II. Általános rendelkezések

 

 1. 1.A panasz formai követelményei 

  A panasz kivizsgálása és a válaszlevél elküldésének lehetősége érdekében a panaszlevélben a panasztevő az alábbi adatait köteles feltüntetni: 

  A panaszos írásbeli meghatalmazás eredeti példányának benyújtása mellett meghatalmazott útján is eljárhat. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Magánszemély meghatalmazott útján is megtehető a panasz, nem kötelező ügyvéd vagy érdekérvényesítő szerv igénybevétele. 

  Ismételt panasz esetén nem szükséges új meghatalmazás csatolása. 

  Szóbeli panasz meghatalmazott útján nem tehető. 

 2. 2.A panaszok kivizsgálásának rendje