Szcientológia Egyház XVIII. Misszió

Cím: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 18-20. I.em., Tel.: +36 42 409 419

e-mail: dianetika@nyiregyhazadianetika.huADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

2018ELŐADÁSRA JELENTKEZŐK ADATKEZELÉSHEZELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS
WEBLAPHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSHEZI. ALAPADATOKAdatkezelő: Szcientológiai Egyház XVIII. Misszió
Cím: 4400 Nyíregyháza Rákóczi út 18-20. I.em.
Nyilvántartási szám: 01-02-0000040
(a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő elektronikus rendszerében, az Adatkezelő
által bérelt Frankfurti szerverén – vultr.com

Adatfeldolgozók: Az adatfeldolgozást az Adatkezelő saját maga végzi az alábbi
kivételekkel:
a domain név üzemben tartója: Netlight Kft. Domainflotta.hu
webtárhely szolgáltatás nyújtója: Vultr Holdings Corporation
MailerLite (www.mailerlite.com) -ot használjuk az e-mail marketing listák menedzselésére és marketing/hírlevél emailek küldésére, amennyiben hozzájárult a direkt marketinghez vagy feliratkozott hírlevelünkre.

Adattovábbítás: kizárólag külön tájékoztatás esetén,
automatikus adattovábbítás nem történikAz Adatkezelő egyoldalú előzetes tájékoztató szabályzatban foglalja össze az adatkezelési vállalásait, kötelezettségeit és jogait, és nyilatkozik, hogy a jelen szabályzat rendelkezéseit, akárcsak a felsorolt jogszabályokat a legmesszemenőbbekig betartja.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, és e megfelelés érdekében mindent megtesz.

Az Adatkezelő a weblaphoz kapcsolódó tevékenysége kapcsán is elkötelezett a jelentkezők személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a jelentkezők és látogatók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és a jogszabályok betartását.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Figyelemmel arra, hogy 2018. május 25-től az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletét kell alkalmazni, a fenti határidőig az Adatkezelő biztosítja a megfelelést az új jogszabálynak is. A jelen szabályzatot ugyanezen határidőig a jogi megfelelés céljából egyoldalúan módosítja, amelyről a felhasználó külön, személyre szabott értesítést nem kap, azonban a módosítás estén a módosítást követő új jelentkezés kitöltése a feltétele a módosított szabályzat elfogadása lesz.

A változások könnyebb követhetősége érdekében kérjük jelentkezés kitöltése előtt figyelmesen olvassa végig a szabályzatot!

II. ADATKEZELÉSI FOLYAMATOKAz Adatkezelő az előadásra jelentkezők adatait kezeli.

SZEMÉLYES ADATOK: személyes adatnak tekintendők az adott személyt azonosító adatok, úgy mint név, lakcím (beleértve a számlázási és szállítási címet is), telefonszám, e-mail cím.

Személyes adatait minden esetben önként adja meg. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a dianetika@nyiregyhazadianetika.hu e-mail címen.

III. ALAPELVEKAZ ADATKEZELŐ KIZÁRJA A 16. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT KISKORÚ, KORLÁTOZOTTAN CSELEKVŐKÉPES ÉS AZ EGYÉBKÉNT CSELEKVŐKÉPTELEN FELHASZNÁLÓ ADATAINAK KEZELÉSÉT. AZ ADATKEZLŐNEK AZONBAN NEM ÁLL MÓDJÁBAN A HOZZÁJÁRULÓ SZEMÉLY JOGOSULTSÁGÁT ELLENŐRIZNI, ILLETVE A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATÁNAK TARTALMÁT MEGISMERNI, ÍGY A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE SZAVATOL AZÉRT, HOGY A HOZZÁJÁRULÁS MEGFELEL A JOGSZABÁLYOKNAK. AMENNYIBEN ILYEN ADATRÓL SZERZÜNK TUDOMÁST, ZÁROLJUK ÉS TÖRÖLJÜK.

Az adatok biztonságát az Adatkezelő korszerű módon biztosítja. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

IV. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMAA honlapon több eltérő adatkezelés lehetséges az alábbiak szerint:

A) LÁTOGATÓK ADATAI

Látogatók személyes adatait az Adatkezelő nem kezeli.

Kérjük ellenőrizze böngészője adatvédelmi beállításait.

Kizárólag rendszerszintű cookie-k használata történik az oldalon.B) JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSE

A kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe és a telefonszáma.

A jelentkező adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím, esetleges egyéb önkéntesen megadott adatok) megadásával hozzájárul ahhoz, hogy felkeressük az önkéntesen megadott elérhetőségén előzetes és/vagy utólagos egyeztetés céljából az előadással kapcsolatban.

Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig tart, amit bármikor megtehet az dianetika@nyiregyhazadianetika.hu vagy +36 42 409 419 elérhetőségeken

Az adatok törlésének határideje: a jelentkezés során megadott adatokat a dianetika@nyiregyhazadianetika.hu e-mail címre vagy +36 42 409 419 telefonszámra történő kérést követően 8 napon belül törlésre kerülnek.C) FÉLBESZAKADT REGISZTRÁCIÓK

A jelentkezés során megadott adatok nem kerülnek tárolásra amennyiben nem fejezi be a jelentkezést.

Biztonsági mentés sem készül a jelentkezés kitöltése közben.

Amennyiben regisztrációját szándékosan megszakította, kérjük ürítse ki a webtárhelyet is a böngészőjében, ennek kiürítéséig ugyanis az adatkezelő cselekményeitől függetlenül a korábban kitöltött űrlap (vagy egy része) a tárhelyből visszatöltésre kerülhet. Az adatkezelő az Ön háttértárhelyének információit nem látja, ettől függetlenül az Ön számítógépén a korábban kitöltött adatok a tárhely ürítéséig meg fognak jelenni.

Amennyiben regisztrációja külső okból szakadt meg, a böngészője beállításától függően tudja újra elkezdeni a kitöltést.

D) KÖZVETLEN KOMMUNIKÁCIÓ

Az adatkezelés célja: További előadásokról, kiadványokról, vagy szolgáltatásokról világosítsuk fel és lássuk el olyan információkkal amik feltehetően érdeklik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, mobil telefonszám.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásától számított 8 nap.E) INFORMÁCIÓS HÍRLEVELEK

Az adatkezelés célja: További információk küldése a feliratkozó kérésére.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásától számított 8 nap.F) HOZZÁJÁRULÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Az adatkezelés célja: Megfelelően tárolni a felhasználó hozzá vagy hozzá nem járulását a különböző adatkezelési célokhoz.

Az adatkezelés jogalapja: Jogi megfelelés.

A kezelt adatok köre: Internet Protokol cím (IP cím), Browser Agent információ (böngésző információ), elfogadott adatkezelési célok.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásától számított 8 nap.G) ÜGYFÉLLEVELEZÉSEK, PANASZOK

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Impresszum, Kapcsolatfelvétel vagy Segítség rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval vagy konkrét panasz esetén kérjük a Panaszkezelési szabályzat rendelkezései szerint járjon el. Az Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.H) TÉVESEN VAGY MEGTÉVESZTŐEN MEGADOT SZEMÉLYES ADATOK

Amennyiben az Adatkezelő észleli, hogy szándékosan vagy nagyfokú gondatlanságból más személy személyes adatát adta meg az érintett, az adatokat kapcsolatfelvétel nélkül törli, és az érintett e-mail címét a megelőzés érdekében blokkolja.

Amennyiben a tévesen / megtévesztő módon megadott e-mail címről a feltételezett jelentkezővel történő kapcsolatfelvétel során szerez az Adatkezelő tudomást, az érintett adatait törli, továbbá az incidensért felelős személy által megadott e-mail címet a további incidensek megelőzése céljából blokkolja és szükség esetén további, akár hatósági lépéseket is tesz.

V. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 1. Adatok módosítása, törlése, zárolása

  1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.

  2. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést eredményezhet.

  3. A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti.

  4. A kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

  5. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

  6. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen.

 2. Tájékoztatás

  1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben, illetve az itt megjelölt elérhetősége(ke)n.

  2. Az Adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a kért tájékoztatást a jogszabály szerinti tartalommal.

 3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

  1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

   1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

   2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

   3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

  2. Ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az Adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 4. Igény bejelentése

  1. 1. Lásd Panaszkezelési Szabályzatunkat, amelynek elérési helye: http://milyenvagyok.hu/panaszkezeles.html

 5. Jogorvoslati lehetőségek

  1. Problémáját kérjük közvetlenül jelezze, és ez esetben megteszünk minden szükséges intézkedést a panasz megszüntetése érdekében.

  2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).8 / 8